روزانه‌ها

زبان نیاکان، بخش 99

13 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   دهخدا و لغت‌نامه علاقه‌مندان زبان فارسی. با برنامه‌ی «زبان نیاکان» در حضور شماییم و بحثی را که در برنامه‌های قبل ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 98

11 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   ناظم‌الاطبا و فرهنگ‌نویسی جدید با برنامه‌ی زبان نیاکان در حضور شماییم و از یک گروه از خادمان مهم زبان...
بیشتر بخوانید

دکتر کاوه جبران

7 ثور 1403
کاخ بلند امید ادبیات در ناامیدی‌ها هفتم اردیبهشت ۱۳۶۳ زادروز کاوه جبران، سرایش‌گر، نویسنده، پژوهش‌گر و استاد دانشگاه است، او در رشته‌ی زبان و ادبیات پارسی در دانشگاه کابل تحصیل کرده‌‌است. از کاوه...
بیشتر بخوانید

دکتر پرویز آرزو

6 ثور 1403
آشنای پرصلابت از زلال هری‌رود پرویز آرزو، سرایش‌گر، نویسنده و ادیب نام‌آشنای پارسی‌زبان در ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷در هرات زاده شد، او دوره‌ی تعلیمی‌اش را در هرات و تحصیلات عالی را تا سط...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 97

6 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   لغت‌نامه‌ها و لغت‌نامه نویسان اگر برنامه‌های قبلی ما را تعقیب کرده‌ باشید، می‌دانید که بحث ما به بهسازی زبان فارس...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 96

4 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   موانع فرهنگی بر سر راه بهسازی زبان برنامه‌ی ما در چند روز اخیر، به بهسازی زبان فارسی و معادل‌گزینی برای واژگان بی...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 95

4 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فرهنگستان و چالش‌ها اگر برنامه‌های گذشته را تعقیب کرده باشید، دیده‌اید که بحث ما درباره‌ی بهسازی زبان فارسی است، ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 94

30 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فرهنگستان و کاستی‌ها ما در این چند برنامه‌ی اخیر، کوشیده‌ایم که به کارنامه و فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارس...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 93

30 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   چالش‌های واژگان فرهنگستان در مسیر بحث این سلسله برنامه، به فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران رسیده‌ایم....
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 92

28 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی بحث ما در برنامه‌های قبل این بود که گفتیم می‌شود فارسی‌زبانان کشورهای مختلف...
بیشتر بخوانید