روزانه‌ها

«چراغ‌دار شقایق‌های باد زده»

27 سرطان 1403
یک‌دور خورشیدی از رفتن بی‌برگشت واصف باختری، سرایش‌گر، پژوهش‌گر و برگرداننده‌ی زبان پارسی گذشت. محمد شاه واصف باختری در سال ۱۳۲۱ خورشیدی در شهر مزارشریف زاده شد، و در همان شهر دوره‌ی تعلیمی را به ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 128

25 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی فارسی افغانستان در شعر صوفی عشقری ما در چند برنامه‌ی اخیر، به رهاوردهای زبان فارسی افغانستان پرداختیم، کلم...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 127

23 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   دوجان، امیدوار، دوگانه، نگران ما در این چند برنامه‌ی اخیر، به امکانات و قابلیت‌های زبان فارسی در...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 126

22 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   پهره‌دار، پاسبان باز با شماییم با ادامه‌ی مباحث در سلسله‌ای که پی گرفته بودیم، یعنی دادوستدهای ز...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 125

15 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   شفاخانه، دواخانه در برنامه‌ای دیگر، سلسله‌ی بحثی را که در چند برنامه‌ی اخیر شروع کرده‌ایم، پی می...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 124

13 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   کلنگ، کشف، سنگ‌پشت باز با شما هستیم و طبق روال چند روز گذشته، از واژگان و اصطلاحات زیبای زبان فا...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 123

12 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   هوسانه، دینه‌روز، پشتاره با برنامه‌ای دیگر از این سلسله در خدمت شماییم. چند برنامه است که بحث ما...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 122

9 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   دست‌پاک، سیماب، تیزاب در چند برنامه‌ی گذشته، بحث ما درباره‌ی واژگان و ترکیب‌های زیبایی بود که در...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 121

5 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   پروا داشتن سلام دوستان گرامی، علاقه‌مندان زبان فارسی دری. با شما هستیم با برنامه‌ای دیگر از «زبا...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 120

4 سرطان 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   کَرَت اگر برنامه‌های گذشته را تعقیب کرده باشید، می‌دانید که در این حدود ده برنامه‌ی گذشته، بحث م...
بیشتر بخوانید