روزانه‌ها

زبان نیاکان، بخش 109

4 جوزا 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی ویژگی‌های فارسی افغانستان در نظام آوایی اگر برنامه‌های اخیر دنبال کرده باشید، می‌دانید که ما وا...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 108

31 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی ناآشنایی‌های زبانی ما در برنامه‌ی قبل وعده دادیم که به تعاملات زبانی بپردازیم، چون زبان فارسی ه...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان ، 107

27 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی «زبان فارسی افغانستان» دکتر رواقی ما حدود ده برنامه‌ی گذشته را به فرهنگ‌های لغت و فرهنگ‌نویسی د...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 106

26 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی فارسی ناشنیده و دکتر انوشه با ادامه‌ی بحث درباره‌ی فرهنگ‌های واژگان میان دو کشور افغانستان و ای...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 105

25 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فرهنگ فارسی _دری، دری _ فارسی ما در چند برنامه‌ی اخیر، از فرهنگ‌های لغت می‌گوییم، کتاب‌هایی که ب...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 104

24 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   واژه‌نامه‌ی همزبانان دوستان گرامی، خوانندگان برنامه‌ی «زبان نیاکان»، سلام. با شما هستیم و طبق روال چند برنامه‌ی ا...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 103

20 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   قاموس کبیر افغانستان اگر برنامه‌های چند روز گذشته را تعقیب کرده باشید می‌دانید که بحث ما در برنامه‌های اخیر، فرهن...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 102

19 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فرهنگ جاوید و عبدالاحمد جاوید با شماییم و در ادامه‌ی بحث چند هفته‌ی قبل درباره‌ی زبان فارسی، به فرهنگ‌نویسی در اف...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 101

16 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فرهنگ‌نویسی در افغانستان دوستان و علاقه‌مندان زبان فارسی. به لطف خداوند، ما یکصدمین برنامه‌ی «زبان نیاکان» را هم ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 100

14 ثور 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فرهنگ‌نویسان معاصر دوستان و علاقه‌مندان زبان فارسی به صدمین بخش از برنامه‌ی زبان نیاکان رسیدیم و در حضور شماییم ب...
بیشتر بخوانید