سروش پارسی – نوشتاری

مجیب مهرداد

17 حمل 1403
سرفرازِ بهاریی سنبله‌های بی‌سرزمین هفده‌مین روز فروردین ماه ۱۳۶۵ خورشیدی زادروز مجیب مهرداد، سرایش‌گر، برگرداننده و روزنامه‌نگار از نام‌آوران پارسی‌زبان در بدخشان و عضو شورای نویسندگان پارسی‌بان...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 83

15 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی زبان فارسی در عصر جمهوریت ما در این قریب به یک ماه اخیر، در این برنامه به وضعیت زبان فارسی در عصر حکومت‌های مختل...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 82

14 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی     حکومت مجاهدین و طالبان   ما در چند برنامه‌ی اخیر، سیر تحولات سیاسی افغانستان و ارتباط آن با زبان فارسی را دنبال کرده‌ایم و اینک به دهه‌ی ه...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 81

13 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی اهل قلم افغانستان و بهسازی زبان بحث ما در برنامه‌های اخیر، سیر تاریخی وضعیت زبان فارسی در افغانستان و شیوه‌ی برخ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 80

10 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی حکومت خلق و زبان فارسی در هشتادمین برنامه از این سلسله هستیم و بحث ما درباره‌ی سیر تاریخی مناسبات حکومت‌های افغا...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 79

8 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   سردار محمدداوود و زبان فارسی ما وضعیت زبان فارسی افغانستان را در دوره‌های تاریخی افغانستان معاصر از احمدشاه ابدال...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 78

8 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   عبدالحی حبیبی ما در برنامه‌های پیش هم چند نوبت به ادبا و دانشمندان پشتوزبان اشاره کردیم که خدماتی مهم به زبان فار...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 77

7 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   شعر «پارسی» قهار عاصی در برنامه‌های پیش گفتیم که یکی از کارهایی که دولتمردان کشور در طی صد سال گذشته انجام دادند،...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 76

6 حمل 1403
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   جایگاه نام «فارسی» در افغانستان در چند برنامه‌ی اخیر، ما به رفتار و مناسبات حکومت‌های افغانستان نسبت به زبان فارس...
بیشتر بخوانید

طلا پولادی

4 حمل 1403
یاد یار مهربان گردآورنده: سیدمختار حسینی   طلا پولادی، شاعر شیواکلام تاجیک زاده‌ی 14اردیبهشت/ ثور 1291، در ناحیه‌ی شغنان ولایت بدخشان و درگذشت 3تیر/ سرطان 1353 در شهر دوشنبه و مدفون د...
بیشتر بخوانید