سروش پارسی – نوشتاری

زبان نیاکان، بخش 67

18 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   سردار نصرالله خان بحث خود را از برنامه‌های پیش، پی می‌گیریم. ما در چند برنامه‌ی اخیر به مناسبات زمامداران افغانست...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 66

17 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی خاندان بارکزایی و زبان فارسی بحث ما به مناسبات زمامداران افغانستان با زبان فارسی رسیده است. در برنامه‌های پیش از...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 65

16 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی مهردل‌ خان مشرقی سرگذشت و وضعیت زبان فارسی دری در افغانستان. در سلسله برنامه‌ی زبان نیاکان، بحث ما به دوران بارک...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 64

15 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی جنگ‌نامه و اکبرنامه با برنامه‌ای دیگر از «زبان نیاکان» در حضور شماییم و ادامه‌ی بحث درباره‌ی زبان فارسی افغانستا...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 63

14 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی شاه شجاع درانی برنامه‌ی ما به بررسی مناسبات خاندان پادشاهی درانی و زبان فارسی رسیده است. در برنامه‌های پیش، از احمد شاه درانی، تیمور شاه درانی دو پادش...
بیشتر بخوانید

به مناسب سال‌روز درگذشت کوروش بزرگ

14 حوت 1402
کوروش بزرگ شاه دادگستر و عادل امپراتوری آریاییان بود، او ارتشی بزرگ ساخت و با استراتیژی‌های جنگی‌یی که داشت توانست سه‌امپراتوری بزرگ جهان (ماد، لیدی و بابل) را از پا درآورد. نخستین منشور حقوق بشری...
بیشتر بخوانید

آقاحسن یوزباشی‌زاده متخلص به حسن

12 حوت 1402
یاد یار مهربان گردآورنده: سیدمختار حسینی   آقا حسن یوزباشی از شاعران اواخر سده‌ی سیزدهم و اوایل سده‌ی چهاردهم هجری قمری است. او شاعری بلندپایه از...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 62

11 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   عایشه درانی بحث ما در برنامه‌ی زبان نیاکان، به دولتمردان و شاعران خاندان دُرانی رسیده است. ما در برنامه‌ی پیش، گف...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 61

10 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی تیمورشاه درانی و زبان فارسی در برنامه‌ی امروز زبان نیاکان، بحث خود را در مورد زمامداران پشتون افغانستان و ارتباط ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 60

9 حوت 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   احمدشاه درانی و زبان فارسی بحث ما درباره‌ی زبان فارسی، به زمامداران پشتون افغانستان در سیصد سال اخیر رسیده است و ...
بیشتر بخوانید