سروش پارسی – نوشتاری

زبان نیاکان، بخش 52

26 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   زبان روسی و زبان فارسی سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه‌ی زبان نیاکان. بحث ما در سلسله‌ی این برنامه‌ها، به ت...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 51

25 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   فارسی و زبان‌های اروپایی ما در این چند برنامه‌ی اخیر زبان نیاکان، به تأثیر زبان‌های دیگر بر فارسی و ورود واژگان ا...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش پنجاهم

24 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   واژگان مغولی در فارسی برنامه‌ی نیاکان به موضوع مهم وام‌گیری زبان فارسی از زبان‌های دیگر رسیده است و در برنامه‌های...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 49

23 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   مغولان هند و زبان فارسی سیر بحث‌های ما درباره‌ی این زبان، به ارتباط فارسی و مغولی رسیده‌ایم و از حکوم...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 48

19 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   مغولان و زبان فارسی در برنامه‌ای دیگر از سلسله برنامه‌های زبان نیاکان با شماییم و درباره‌ی تأثیر واژگان زبان‌های ...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، 47

18 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی زبان اردو و زبان فارسی کاروان برنامه‌ی زبان نیاکان در سیر و سفر خود، به بحث وام‌گیری زبان فارسی از زبان‌های دیگر...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 46

16 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی   زبان هندی و زبان فارسی بحث ما در زبان نیاکان به ورود کلمات بیگانه به زبان فارسی رسیده است و در این چن...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 45

15 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی تشخیص کلمات عربی با اشتقاق با شماییم و درباره‌ی مسائل زبان فارسی دری صحبت می‌کنیم. در برنامه‌های پیش گ...
بیشتر بخوانید

استاد صدرالدین عینی شاعر و نویسنده‌ی بزرگ ورارود

14 دلو 1402
صدرالدین عینی یکی از چهره‌های ماندگار فرهنگی تاریخ آسیای مرکزی و حتی جهان است. اطلاع از زندگی و فعالیت‌های ادبی و اجتماعی او بر علاقه‌مندان ادبیات و تاریخ پارسیان فرض و مطالعه‌ی آثار او دریچه‌ای اس...
بیشتر بخوانید

زبان نیاکان، بخش 44

13 دلو 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی تشخیص کلمات عربی با حروف بحث ما در برنامه‌های اخیر زبان نیاکان، درباره‌ی کاربرد کلمات عربی در فارسی بوده است. ما...
بیشتر بخوانید