#فارسی #زبان فارسی

تأملی بر اخوانيه‌های منظوم در شعر معاصر افغانستان

8 ثور 1403

محمدامین دانش، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دکتر منوچهر دانش‎پژوهان، عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت-تهران

بخش چهارم و پایانی

موضوعات فرهنگی

...
بیشتر بخوانید