#زبان_فارسی #پارسی_بان #ادبیات #فرهنگ

زبان نیاکان، بخش 33

28 جدی 1402
نویسنده: محمد کاظم کاظمی  

واژگان دخیل در فارسی

سلام بر دوستان گرامی. برنامه‌ی زبان نیاکان به بحث جالب و شیرین واژگان بیگانه در زبان رسیده است. مسئله‌ای که از دیرباز مورد بحث و گفتگو بوده و موافقان و مخالفان بسیار داشته است. کسانی هستند که در استفاده از کلمات بیگانه افراط می‌کنند...
بیشتر بخوانید