افغانستان

تأملی بر اخوانيه‌های منظوم در شعر معاصر افغانستان

8 ثور 1403

محمدامین دانش، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دکتر منوچهر دانش‎پژوهان، عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت-تهران

بخش چهارم و پایانی

موضوعات فرهنگی

...
بیشتر بخوانید

سایه‌ی‌ لرزان

27 جدی 1402
نگارنده: سیامک هروی   در یک شب گرم تابستانی که روستای «جغاره» در زیر نور مهتاب  لم داده بود و در آسمان زلال ستاره می‌شمرد و گوش به نغمه‌خوانی قورباغه‌های شالی‌زارها سپرده بود، امیر با صدای نی از خواب بیدار شد و به‌سوی آن کشیده شد. صدای نی از دوردست‌ها می‌آمد، از آن‌سوی زمین‌های مرادخان و با گذشت از روی شالی‌زارهای سیدرسول...
بیشتر بخوانید