بررسی جریان‌های شعر معاصر افغانستان

بررسی جریان‌شناسی شعر معاصر افغانستان-بخش دوم

27 سرطان 1402
بررسی جریان‌شناسی شعر معاصر افغانستان بخش دوم گرداننده: روح‌الله بهرامیان، استاد دانشکده‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنگان و نامزد د...
بیشتر بخوانید

بررسی جریان‌شناسی شعر معاصر افغانستان-بخش نخست

27 سرطان 1402
بررسی جریان‌شناسی شعر معاصر افغانستان بخش نخست گرداننده: روح‌الله بهرامیان، استاد دانشکده‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنگان و نامزد دکتری در دانشگاه خوارزمی تهران
بیشتر بخوانید