باران بهانه بود

25 قوس 1402
1 دقیقه
باران بهانه بود

سراینده: اسماعیل لشکری
ناشر: گروه فرهنگی هم‌زبانان
این دفتر در دوبخش سروده شده؛
– شعر عاشقانه (۲۴ غزل)
– شعر اجتماعی – پایداری (۴۷ غزل و مثنوی)
شاعر در پیامی که از نشر کتابش خبر داده، می‌نویسد:
«این دفتر؛ فریاد یک نسل است که از خامه‌ی قاصر و شکسته‌ی من در ۱۰۰۰ جلد در دل روزگار حاضر با کیفیت عالی از سوی گروه فرهنگی هم‌زبانان به چاپ رسیده است».
شعرهای این دفتر، در سه سال اخیر سروده شده‌اند که بخش اجتماعی آن بعد از سقوط کابل هستی یافته است و دارای درون‌مایه‌های: وطن، محرومیت، جنگ، تعصب، نکوهش زن‌ستیزی، ستایش دانش و مسایل اجتماعی دیگر است.

استاد اسماعیل لشکری در کنار آثار دیگر پژوهشی‌اش، شعر را آگاهانه می‌سراید و در ساختار فرم شعر توجه جدی دارد و سروده‌های او از انسجام خوب عاطفه، تخیل، زبان و نوآوری‌های شعر امروز افغانستان برخوردار است.

میرویس شمال

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=1350


مطالب مشابه
رهبرشناسی

رهبرشناسی

19 جوزا 1403