گروه کاری


23 سرطان 1402

مدیر مسؤول: دکتر سیدمسعود حسینی

سردبیر: سعید حقیقی

دبیر اجرایی: عصمت‌الله احراری

معاون سردبیر: نوریه نورزاده

مشاور ارشد: روح‌الامین امینی

دبیر ادبیات: پرویز آرزو

دبیر هنر: نوید مشعوف