بخشندگان عمر-بخش نخست

27 سرطان 1402
1 دقیقه

بخشندگان عمر: بخش نخست

گرداننده: احمد حسینی مروی، نوایی‌شناس و مترجم زبان‌های عربی و ترکی جغتایی

بخشندگان عمر برنامه‌ای است برای آشنایی بیش‌تر با جایگاه زبان پارسی در کشورهای ترک‌زبان. این برنامه در دوبخش تصویری و نوشتاری ماه‌نامه‌ی پارسی‌‌بان نشر می‌گردد و نخستین بخش آن به کشور آذربایجان ویژه است. زبان فارسی در آذربایجان پیشینه‌ای طولانی دارد. نظامی گنجوی یکی از ستارگان ادب پارسی، برخاسته از این دیار است.

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=232


مطالب مشابه

29 ثور 1403