بخشندگان عمر-بخش دوم

27 سرطان 1402
1 دقیقه

بخشندگان عمر

بخش دوم

گرداننده: احمد حسینی مروی، نوایی‌شناس و مترجم زبان‌های عربی و ترکی جغتایی

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=234


مطالب مشابه

29 ثور 1403
سیاه‌بخت

سیاه‌بخت

23 ثور 1403