وحید بکتاش

14 سنبله 1402
1 دقیقه
امر‌روز 14 سنبله/ شهریور، زادروز وحید بکتاش، شاعر سپیدسرای افغانستانی است. پارسی‌بان با آرزوی به‌روزی و خرمی برای این شاعر، زادروز ایشان را خجسته می‌دارد!
…..
در تو هزاران وطن
هنوز بیدار است
محبوب من!
صاحب قلمرو پرنده‌ها و نامه‌ها و اکاسی‌ها
تاک‌های انگور و باغ‌های انار و
قلب‌های تیر خورده بر دیوارها
صاحب تمام بیت‌های عاشقانه
با خطوط شکسته بر تخته‌ها
در دومین روز آغاز دانشگاه‌ها
یعنی که از تو هنوز بوی کابل میاید
یعنی که می‌توان
بر درخت بیگانه‌ی پشت خانه‌‌ی تازه‌ات تکیه کرد
یعنی که شمارش کوچه‌هایی‌که به نشانی‌ات می‌رسد
تیمارستان‌های شهر را پر نخواهد کرد
یعنی که هنوز می‌شود
به موهای رهایت در باد در بامدادان
سوگند خورد که جنگ فرهنگ مردان است
که ستم در خون آن‌هاست
و باید از این خون راهی باز کرد
به لاک ناخن‌هایت
هنگامی که شادی و رنگ سرخ را بر ناخن‌هایت دوست داری
غمگین نباش محبوب من
از سرخ در پیراهن‌هایت دست بر مدار
موهایت را کوتاه نکن
بمان که شهود شاعران جهان تا پایت برسند
گوشواره‌هایت که قلب من اند، بپوش
ترانه بخوان در شلوغی‌ها
مست شو
برقص
برقص برای روح معصوم وطن
برای روح سرگردان وطن برقص
وحید بکتاش

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=634


مطالب مشابه

29 ثور 1403