زاهد مصطفا

25 میزان 1402
1 دقیقه

امر‌روز بیست و پنجم میزان/ مهر، برابر است با زادروز زاهد مصطفا، شاعر و نویسنده‌ی افغانستانی. پارسی‌بان با آرزوی به‌روزی و خرمی برای این شاعر، زادروز ایشان را خجسته می‌دارد.

نمونه‌شعر:

تُپ

تُپ

تُپ

صدای قلبت را می‌شماری

که به گسل‌های زمین سپرده‌ای

به صدای پایی که می‌دود

به صدای پایی که نمی‌دود

تُپ

تُپ

تُپ

تا پس‌پرزه‌ی بعد

لرزه‌ای که از پاهایت بالا برود

از قلبت سرازیر

و سر زیر این سقف شکسته

به کدام دیوار بکوبد

که شانه‌های محکم‌تری داشته باشد

تُپ

تُپ

تُپ

تُپپ

صدای کلنگ است

بر کوهی از آوار

که بر سینه‌ای می‌نشیند

که پشت به زمین چسپیده

که پس‌لرزه از شانه‌هایش‌ آغاز می‌شود

پس‌

لرزه از شانه‌هایت آغاز می‌شود؟

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=985


مطالب مشابه

29 ثور 1403