رامین مظهر

7 میزان 1402
1 دقیقه

امر‌روز هفتم میزان/ مهر، برابر است با زادروز رامین مظهر، شاعر افغانستانی و خالق شعر معروف «می‌بوسمت در بین طالب‌ها نمی‌ترسی». پارسی‌بان با آرزوی به‌روزی و خرمی برای این شاعر، زادروز ایشان را خجسته می‌دارد!

….

مانند عطری روی تن‌پوش تو می‌مانم
مانند آهنگی فراموش تو می‌مانم

دست تو را در جیب‌هایم گرم می‌سازم
یک شاخه‌ی گندم سرِ گوش تو می‌مانم

در سینه‌ام محکم فشردم بازوانت را
گفتی که تا مرگم در آغوش تو می‌مانم

سر نیست، انباری است از باروت و بغض… آن‌را
با گریه‌ای آرام بر دوش تو می‌مانم

گفتم بگو که دوستم داری، نمی‌گویی
یک بوسه بر لب‌های خاموش تو می‌مانم

رامین مظهر

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=820


مطالب مشابه

29 ثور 1403