گنج بقا

19 سرطان 1403
1 دقیقه
گنج بقا
«گنج بقا» مجموعه‌ی هشت‌جلدی مکمل از آثار عبدالقادر بیدل است که به کوشش محمد عارف عزیز رییس انجمن فرهنگ افغانستان در فرانسه آراستگی یافته‌است.
این مجموعه با اتکا به کلیات ابوالمعانی بیدل چاپ کابل با مقدمه‌ی روان فرهادی و تقریظ اسحاق نگارگر آماده شده و تفاوت‌های آن با سایر دیوان‌های چاپی و قلمی دیگر در پاروقی یادداشت نگاری شده‌است.
پارسی‌بان نشر این مجموعه‌ی کامل از آثار عبدالقادر بیدل دهلوی را برای محمد عارف عزیز، انجمن فرهنگ افغانستان و سایر دوست‌داران بیدل و زبان پارسی خجسته باد می‌گوید.

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=2304


مطالب مشابه