عصر خوش‌رنگ خیابان

26 عقرب 1402
1 دقیقه
عصر خوش‌رنگ خیابان

نام دفتر: عصر خوش‌رنگ خیابان

پدیدآورنده: ظاهر یوسفی

ویراستار: اسماعیل لشکری

ناشر: انجمن ادبی آستانه

این دفتر، گزیده‌ی شعرهای ظاهر یوسفی است که به‌تازگی اقبال چاپ یافته است. در این دفتر پنجاه غزل گزینش شده که بیش‌ترین آن محتوای عاشقانه و اجتماعی دارد و گاه از فرهنگ‌ستیزی و نقض آزادی‌های تمدنی نیز تصویرهایی ارائه می‌کند. در عین حال شاعر برای مخاطبانش گاهی امید می‌آفریند و آنان را به زندگی شاد و خرم نوید می‌دهد.

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=1171


مطالب مشابه

29 ثور 1403