سوگند پارسی

25 حوت 1402
1 دقیقه
سوگند پارسی

شاعر: دکتر شهاب‌الدین شجاع
نام کتاب: سوگند پارسی
ویراستار و خط‌گردان از سریلیک: اسماعیل لشکری
ناشر: گروه فرهنگی هم‌زبانان
تعداد صفحه: ۱۱۶

«سوگند پارسی»، نخستین دفتر شعرهای دکتر شهاب‌الدین شجاع (شاعر تاجیک) است که با ویراستاری و خط‌گردانی اسماعیل لشکری از سریلیک به‌فارسی در افغانستان نشر شده‌است.
دکتر شهاب‌الدین شجاع، در این دفتر دردها و آمال روزگار تیره‌وتار مردم افغانستان را به‌تصویر کشیده‌است و مویه سر می‌دهد.
از شاخصه‌های مهم و ارزش‌مند شعر دکتر شهاب‌الدین شجاع، زبان برهنه، بیان صریح و روشن است. پیوند یگانگی فارسی‌زبانان جهان را فریاد می‌کشد و به‌هم‌سویی و هم‌تباری آن‌ها تاکید می‌ورزد.

اسماعیل لشکری

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=1884


مطالب مشابه

29 ثور 1403