ما بچه‌های قبیله

1 دلو 1402
1 دقیقه
ما بچه‌های قبیله

معرفی کتاب!
نام اثر: ما بچه‌های قبیله
نگارنده: داوود عرفان
ناشر: کتاب کابل
طرح جلد و برگ‌آرایی: عصمت‌الله احراری
تعداد صفحات: 76 صفحه
«ما بچه‌های قبیله»، چهارمین مجموعه‌ی شعری داوود عرفان، از سوی کتاب کابل، به دست نشر سپرده شده است. این مجموعه‌، 23 شعر -سپید- دارد. طرح جلد و صفحه‌آرایی آن را، عصمت‌الله احراری انجام داده است.
داوود عرفان نویسنده و پژوهش‌گر است که تجربه‌اش را با شعر سپید آغاز کرده و این‌ مجموعه نیز، نتیجه‌ی یک دهه کار ادبی او است؛ مجموعه‌‌ی «ما بچه‌های قبیله» محتوای عاشقانه، سیاسی- اجتماعی دارد.

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=1559


مطالب مشابه

29 ثور 1403