ضرر در زر

25 قوس 1402
1 دقیقه
ضرر در زر

“ضرر در زر” ترکیبی است برای بیان ارزش‌های کم توجه شده‌ اما مهم مانند هنر، هنرمند و نویسنده‌ای که شب و روز مانند کارگری در کان گنجی مصروف کندن‌کاری است و گهر بیرون ‌می‌کشد؛ اما گنج به دست آمده‌ او بازاری ندارد. بی‌هیچ تردیدی، شعر، داستان یا هر هنر دیگری با ارزش‌تر از هرگنجی و گوهری است؛ اما جای تعجب است که کارگر آن در با این‌همه زر ضرر کرده است.
از جهت دیگر می‌شود تمثال دنیای دانش، علم، معرفت، مدنیت و فرایند سازنده‌ی انسان‌ها باشد که با آن‌همه ارجحیت و اهمیت و برازندگی در برابر مادی، مال و اسباب سفله و غیره جیفه‌ها رنگ باخته است و همین دلیل قسمت زیادی نابسامانی، ستیز و تحمل نکردن یک‌دیگر که سبب‌ آن جنگ‌های خانمان سوز دنیا و ویرانگری‌های جهان و خصوص جهان سوم را به‌دوش دارد.

محتوای اسم این کتاب”ضرر در زر”حرف‌های فراوانی در مورد شرایط و وضع کنونی بشر دارد!
این گزینه در بگیرنده‌ی ۱۴۰ غزل و غزل‌مثنوی، مخمس و… می‌باشد که شعر روزگار و بیان حقیقت‌های دردناک جامعه‌ی افغانستان و جهان بوده و شاعر با درک دقیق از اوضاع و شرایط بشر به سرودن این شعر‌ها پرداخته است.
این اثر از حسیب احراری شاعر، نویسنده، نقاش و عکاس طبیعت می‌باشد که به تازگی در کشور کانادا توسط نشر برمکیان به نشر رسیده است.

آدرس کوتاه : www.parsibaan.com/?p=1358


مطالب مشابه

29 ثور 1403