آفرینش‌گران پارسی‌بان


22 سرطان 1402

شورای نویسندگان پارسی‌بان بر اساس حرف اول نام خانوادگی

الف

– دکتر عبدالغفور آرزو

– دکتر نصیر آرین

– دکتر پرویز آرزو

– دکتر بهرام امیر احمدیان

– یحیی حازم اسپندیار

– دکتر حمید احمدی

– دکتر محمد الطاف

– روح‌الامین امینی

– دکتر آرمین امیر

– دکتر محمدالله افضلی

– دکتر اخلاق آهن

– دکتر خلیل‌الله افضلی

ب

– دکتر میرویس بلخی

– روح‌الله بهرامیان

ت

– دکتر محمدعلی تقوی

– دکتر ماندانا تیشه‌یار

– دکتر علی تمیزل

ج

– دکتر کاوه جبران

– دکتر صلاح‌الدین جامی

– دکتر هجرت‌الله جبرئیلی

– دکتر نرگس جابری نسب

چ

– دکتر الکساندر چولوخادزه

– دکتر مهمت چلیک

ح

– مریوان حلبچه‌ای

– دکتر یامان حکمت

– احمد حسینی مروی

خ

– محمد صالح خلیق بلخی

– دكتر جعفر خالمؤمن اف

– دکتر ناظمه خدایوا

ر

– محمد افسر رهبین

– محمد ناصر رهیاب

– محمد رنجبر

– عبدالواحد رفیعی

س

– سیدضیاالحق سخا

– احسان سلام

– دکتر ماندانا سجادی

– مصلح سلجوقی

ش

– دکتر شفیق‌الله شفیق

– دكتر نرگس شاه على يوا

– دکتر زبیده شادکام

ص

– دکتر رسول صادقی

ع

– دكتر بحرالدين عمرزاق اف

– دکتر نزاکت عصمتوا

ف

– خالده فروغ

– فریده فریاد

– دکتر رز فضلی

ق

– دکتر گ. ای. قنبربكوا

– دکتر محمدشاهپور قادری

ک

– محمد کاظم کاظمی

– دکتر عمر کمال‌الدین

– بهمن کیارستمی

– حمیدالله کامگار

– دکتر سیده فلیحه‌ زهرا کاظمی

م

– دکتر محی‌الدین مهدی

– دکتر داوود منیر

– صاحب‌نظر مرادی

– مجیب مهرداد

– دکتر سیدعسکر موسوی

ن

– پرتو نادری

– لطیف ناظمی

– نیلوفر نیکسیر

– اسفندیار نظر

– لیلما نعمانی

هـ

– سیامک هروی

ی

–  دکتر یعقوب یسنا

–  غلام حیدر یگانه

– دکتر نعمت ییلدریم

– قاسم یوسف‌زی